Služby

Naša realitná spoločnosť Vám v rámci svojej činnosti ponúka nasledovné služby:

  • osobnú obhliadku Vašej nehnuteľnosti našimi maklérmi, poradenstvo pri jej ocenení, následne jej zaradenie do databázy vrátane získanej fotodokumentácie
  • prezentácia ponúkanej nehnuteľnosti na vybraných internetových serveroch, v tlači a realitných periodikách, priame a aktívne vyhľadávanie záujemcov o kúpu
  • kompletný právny servis a poradenstvo v súvislosti s obchodným prípadom
  • preverenie listu vlastníctva, vybratie LV a katastrálnej mapy z KN
  • podklady pre znalca, zabezpečenie znaleckého posudku znalcom v oblasti oceňovania nehnuteľností
  • vypracovanie kúpnych, nájomných, darovacích a iných zmlúv v súlade s platnými právnymi predpismi
  • príprava a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
  • spolupráca s bankovými inštitúciami v súvislosti s výberom najvhodnejšej hypotéky
  • súčinnosť s bankami pri spracovaní záložných zmlúv a ich následné podanie do KN
  • možnosť zastupovať klienta na všetkých úradoch súvisiacich s prevodom nehnuteľnosti